Se film om Hjortholmskolen

Velkommen til Hjortholmskolen

Hjortholmskolen består af 2 separate skole/fritids tilbud. (A-afdelingen og A-huset).

Hjortholmskolen – A-afdelingen:
Skole og fritidstilbud til normaltbegavede børn med særlige behov inden for autisme, ADHD og beslægtede diagnoser. Er barnet væsentligt udfordret i forhold til kontakt, kommunikation, forestillingsevne og leg, social og emotionel kompetence, hyperaktivitet, impulsivitet, opmærksomhedsforstyrrelser. Så kan vi tilbyde et undervisnings-/fritidsmiljø fra 0-10.klassetrin.

 • Tager udgangspunkt i KRAP og TEACCH,
 • Fører til Folkeskolens afsluttende prøver i alle fag.
 • Har erfaring og succes med at skabe positive relationer og venskaber.
 • Arbejder i små tværfaglige team med individuelt tilrettelagt undervisning.
 • Tilbyder et lille, anerkendende, trygt miljø med fokus på det hele menneske.
 • Anvender f.eks. Marte Meo, sociale historier og lignende.
 • Arbejder kognitivt, relationsbåret  og ressourcefokuseret, så den enkelte rustes til at komme videre med uddannelse og livet.

Hjortholmskolen - A-huset:
Skole og fritidstilbud til psykisk udviklingshæmmede børn inden for autisme, ADHD og beslægtede diagnoser. Er barnet udfordret inden for ovenstående felt? Så tilbyder vi et skole-/fritidstilbud hvor:

 • Undervisningsbegrebet er bredt
 • Der arbejdes med barnet i respekt for autismens kultur, særlige interesseområder, særpræg
 • Der er fokus på barnets ressourcer
 • Pædagogikken /undervisningen bygger på individualisering, involvering, struktur, forudsigelighed, relationer og tryghed.
 • Der i den daglige kommunikation anvendes tegn til tale, PECS, Marte Meo, sociale historier, billedkommunikationsredskaber osv.
 • Der tages udgangspunkt i TEACCH og KRAP

Tekst

Hjortholmskolen
Hjortholmvej 9
4340 Tølløse
Telefon 72 36 70 30

 

Skoleleder:
Henrik Dahl
Telefon 72 36 58 68
E-mail: [email protected]

Afdelingsleder:
Joan Aastrøm
Telefon 72 36 35 42
E-mail: joa@holb.dk

Afdelingsleder:
Janne Søborg-Busck
Telefon 72 36 48 98
E-mail: jaso@holb.dk

Afdelingsleder:
Rasmus S. Lundsbjerg
Telefon 72 36 58 74
E-mail: ralun@holb.dk

Kontortider:
Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: 8.00 - 14.00
Torsdag: 8.00 - 14.00
Fredag: 8.00 - 14.00